HANDHAVINGSLOKET -                ONLINE
Handhavingsloket:

Het Handhavingsloket is een expert op het gebied van het hulp bieden bij handhavingskwesties door heel Nederland. Heeft u een dwangsombesluit ontvangen? Is of wordt bestuursdwang toegepast door uw gemeente? Is de bouw stilgelegd? Dreigt men met een bestuurlijke boete of is een bestuurlijke boete aan u opgelegd?
Het Handhavingsloket is uw partner om u bij te staan.

Onderschat handhaving nooit!
Een gemeente zet in 90% van de gevallen deze procedure voort als u niet de juiste stappen onderneemt.

Wij zoeken eerst altijd vooral naar een oplossing en in veel gevallen lukt dat ook. Indien het nodig is zullen en kunnen wij voor u procederen bij de Rechter maar wij zullen altijd eerst proberen een oplossing te vinden.

Hoe eerder wij bij uw zaak betrokken worden des te beter!

Bel nu: 0412 48 48 22 of bij spoed (24/7) 0620444859

Voor vrijblijvende informatie: info@handhavingsloket.nlHoe ziet de handhavingsprocedure eruit?

Constatering:
Vaak begint een handhavingsprocedure met een controle-bezoek, klacht van derden (buren) of door simpele pech: Er is gewoon wat verkeerd gegaan, geheel buiten uw schuld om.

Vooraankondiging handhaving:
Indien de gemeente (of andere overheid) de overtreding ernstig genoeg vindt, of als een "verzoek om handhaving" is ingediend door bijvoorbeeld buren. Hiertegen kunt u een zienswijze indienen. Doe dit altijd!

Zienswijze:
Een zienswijze is eigenlijk het fundament onder uw handhavingszaak. Deze moet uitgebreid en goed gemotiveerd worden opgesteld, waarbij vooral het juridische aspect goed onder de aandacht van de gemeente moet worden gebracht. Ook zijn uw belangen hierin erg belangrijk om te noemen. Ook gaan wij hierin al zoeken naar een oplossing voor het probleem. Vaak lukt dat, bijvoorbeeld door het aanvragen van een vergunning, of door binnen de organisatie te zoeken naar oplossingsmogelijkheden. U kunt begrijpen dat wij onze tricks hierbij niet allemaal op onze website kunnen zetten maar wij zijn zo ervaren in handhaving dat we allerlei tools hebben om een handhavingsprocedure zoveel mogelijk naar een oplossing te brengen.

Dwangsom, dwangsombesluit of dwangsombeschikking:
Als de gemeente uw zienswijze niet als goede reden ziet om van handhaving af te zien, of als u geen zienswijze heeft ingediend of een niet volledige zienswijze heeft ingediend zal meestal een brief volgen waarin ze aangeven dat ze u een periode geven om alsnog iets te doen of na te laten.
Deze termijn heet de begunstigingstermijn. Het is mogelijk om verlenging van deze termijn te vragen maar hiervoor moeten goede redenen worden bedacht en dit moet op een juiste wijze worden gevraagd. Hier zijn wij erg bedreven in. In vrijwel al onze handhavingszaken hebben wij minimaal uitstel gekregen van deze begunstigingstermijn. Dat geeft rust voor u en tijd om de kwestie tot een oplossing te brengen.

Verder zal de gemeente in deze brief aangeven wat er gebeurt als u niet voldoet aan de aanschrijving. Hiervoor wordt meestal gekozen voor het opleggen van een dwangsom (dwangsombesluit of dwangsombeschikking). Dit kan een dwangsom in één keer zijn of in termijnen.

Let goed op:
Voorkom dat u deze termijnen laat verlopen zonder actie te ondernemen.

Bestuursdwang, bestuursdwangbesluit of bestuursdwangbeschikking:
Een overheid zoals een gemeente kan er ook voor kiezen om in plaats van een dwangsom het instrument van bestuursdwang te nemen. U ontvangt dan een bestuursdwangbesluit of bestuursdwangbeschikking. Zo kan een gebouw worden gesloten, kunnen goederen van u worden verwijderd en in beslag worden genomen. Ook het stilleggen van de bouw valt onder bestuursdwang. Omdat hierin uw rechten zwaar worden aangetast is het verstandig om direct actie hiertegen te ondernemen! Blijf baas over uw situatie.

Wij proberen altijd de regie weer voor u in handen te krijgen! Blijf baas over uw eigen kwestie en zaak!

Rechtsmiddelen:

Bezwaarschrift:
Het handhavingsloket heeft veel ervaring met het opstellen van een bezwaarschift tegen onder andere een dwangsombesluit of bestuursdwang aanschrijvingen. Wij kunnen u ook bijstaan hierin. Een belangrijk aspect in het behandelen en beslissen op het bezwaarschrift door een gemeente of andere overheid is dat u moet worden gehoord. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaarschrift mondeling toe te kunnen lichten bij een speciale commissie.
Dit heeft veel zin om hier naartoe te gaan! Het is aan te raden om u hierbij te laten bijstaan door onze juristen.

Verzoek voorlopige voorziening:
Indien de gemeente haar besluiten niet wil schorsen of de termijn niet wil verlengen dan is het van groot belang om tijdig een zogenaamd Verzoek om Voorlopige Voorziening aan te vragen bij de Rechtbank. Hiervoor heeft u geen dure advocaat nodig. Onze juristen zijn hier erg ervaren en gedreven in. Het is wel zeer verstandig om ons te laten helpen hierbij. Een Rechter kijkt vooral naar de vraag OF de gemeente het besluit mocht nemen. De vraag of het allemaal ook even rechtvaardig is, laat de Rechter vaak over aan de gemeente of overheid zelf. Om deze reden is een procedure bij de Rechter vooral gericht op juridische argumenten. Onze juristen kennen de wet als geen ander!

Beroep en Hoger Beroep:
Mocht het na alle inspanningen toch blijken dat de gemeente uw bezwaarschrift ongegrond verklaard en de handhaving door willen zetten dan kunt u hiertegen beroep indienen en daarna eventueel hoger beroep. Beroep dient u in bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. In deze procedures is het wederom mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het is ons regelmatig gelukt om bijvoorbeeld in hoger beroep een dergelijk voorlopige voorziening toegekend te krijgen. Laat u hierbij bijstaan door een deskundige jurist. Ook bij deze procedures is een dure advocaat niet nodig. Een goede jurist wel. Vraag bij het Handhavingsloket gerust om referenties. Wij hebben ze niet voor niets!